Birchgrove Apartments

Kentwood, MI 49508

Apartments Near Birchgrove Apartments

Hunters Ridge Apartments

Kentwood, MI 49512 

1 Bedroom: $903
2 Bedroom: $998

Landing Place Apartments

Kentwood, MI 49512 

1 Bedroom: $745
2 Bedroom: $810
3 Bedroom: $910

Pineview Apartments

Kentwood, MI 49512 

1 Bedroom: $710
2 Bedroom: $790

Summer Haven Senior Apartments

Kentwood, MI 49512 

1 Bedroom: $834
2 Bedroom: $1000

Hidden Lakes Apartments

Kentwood, MI 49512 

1 Bedroom: $1050
2 Bedroom: $1100

Whitney Young Village Apartments

Kentwood, MI 49508 

1 Bedroom: $597
2 Bedroom: $713
3 Bedroom: $922
4 Bedroom: $1032

Breton Court Apartments

Kentwood, MI 49508 

1 Bedroom: $868
2 Bedroom: $988
3 Bedroom: $1138

Walnut Hills Apartments

Kentwood, MI 49512 

1 Bedroom: $908
2 Bedroom: $1008

Ashton Woods Apartments

Kentwood, MI 49508 

1 Bedroom: $928 - $948
2 Bedroom: $998

Oxford Place Apartments

Grand Rapids, MI 49508 

1 Bedroom: $915
2 Bedroom: $949

Wingate Apartments

Kentwood, MI 49512 

Studio: $655
1 Bedroom: $733
2 Bedroom: $839

Huntington Glen Apartments

Kentwood, MI 49512 

1 Bedroom: $900
2 Bedroom: $1000

Pheasant Ridge Townhomes

Kentwood, MI 49508 

1 Bedroom: $850
2 Bedroom:
$925 - $1046

3 Bedroom:
$1187 - $1225

Corner Ridge Apartments

Kentwood, MI 49512 

1 Bedroom: $695
2 Bedroom: $795

Sutton Club Apartments

Kentwood, MI 49508 

1 Bedroom: $745
2 Bedroom:
$859 - $1059

Viewpointe Apartments

Grand Rapids, MI 49506 

1 Bedroom: $805
2 Bedroom: $930
3 Bedroom: $1095

Regency Park Apartments

Grand Rapids, MI 49506 

Studio: $690
1 Bedroom: $775
2 Bedroom:
$875 - $1030

3 Bedroom: $1035

The Preserve Apartments

Grand Rapids, MI 49546 

1 Bedroom: $929
2 Bedroom: $1079


Follow GoPromo Apartments: