Georgetown Park Apartments

Fenton, MI 48430

Apartments Near Georgetown Park Apartments

Crystal Lake Apartments

Swartz Creek, MI 48473 

1 Bedroom: $923 - $943
2 Bedroom: $973 - $993
3 Bedroom:
$1168 - $1173

Grand Oaks Apartments

Grand Blanc, MI 48439 

1 Bedroom: $768
2 Bedroom: $868 - $993
3 Bedroom: $1248

Mapleridge Apartments

Flint, MI 48507 

1 Bedroom: $643
2 Bedroom: $733

Oakbrooke Apartments

Howell, MI 48843 

1 Bedroom:
$1073 - $1093

2 Bedroom:
$1173 - $1193

3 Bedroom:
$1363 - $1383

Clovertree Apartments

Flint, MI 48423 

1 Bedroom: $525 - $550
2 Bedroom: $615 - $670
3 Bedroom: $790

Chatwell Club Apartments

Davison, MI 48423 

Studio: $548
1 Bedroom: $738 - $963
2 Bedroom: $948 - $978
3 Bedroom: $1078

Grand Plaza Apartments

Howell, MI 48843 

1 Bedroom:
$818 - $1038

2 Bedroom:
$863 - $1178

3 Bedroom: $1428


Follow GoPromo Apartments: