Georgetown Park Apartments

Fenton, MI 48430

Apartments Near Georgetown Park Apartments

Crystal Lake Apartments

Swartz Creek, MI 48473 

1 Bedroom: $878 - $898
2 Bedroom: $948 - $968
3 Bedroom:
$1123 - $1133

Grand Oaks Apartments

Grand Blanc, MI 48439 

1 Bedroom: $718
2 Bedroom: $813 - $953
3 Bedroom: $1203

Mapleridge Apartments

Flint, MI 48507 

1 Bedroom: $608
2 Bedroom: $698

Oakbrooke Apartments

Howell, MI 48843 

1 Bedroom:
$1008 - $1018

2 Bedroom:
$1088 - $1108

3 Bedroom:
$1298 - $1308

Clovertree Apartments

Flint, MI 48423 

1 Bedroom: $525 - $550
2 Bedroom: $615 - $670
3 Bedroom: $790

Chatwell Club Apartments

Davison, MI 48423 

Studio: $518
1 Bedroom: $663 - $913
2 Bedroom: $873 - $923
3 Bedroom: $1033

Grand Plaza Apartments

Howell, MI 48843 

1 Bedroom: $783 - $998
2 Bedroom:
$828 - $1138

3 Bedroom: $1388


Follow GoPromo Apartments: