Greens Lake Apartments

Clarkston, MI 48346

Apartments Near Greens Lake Apartments

Bloomfield on the Green Apartments

West Bloomfield, MI 48324 

1 Bedroom: $798 - $963
2 Bedroom:
$948 - $1088

Grand Oaks Apartments

Grand Blanc, MI 48439 

1 Bedroom: $733
2 Bedroom: $833 - $968
3 Bedroom: $1213

Oakbrooke Apartments

Howell, MI 48843 

1 Bedroom:
$1038 - $1048

2 Bedroom:
$1138 - $1148

3 Bedroom:
$1328 - $1338

Spring Hill Apartments

Shelby Township, MI 48317 

1 Bedroom: $853
2 Bedroom: $893
3 Bedroom: $1118

Pebble Creek Apartments

Shelby Township, MI 48317 

1 Bedroom:
$1013 - $1033

2 Bedroom:
$1113 - $1133

3 Bedroom:
$1323 - $1353Follow GoPromo Apartments: