Clarkston Place Apartments

Clarkston, MI 48346

Apartments Near Clarkston Place Apartments

Bloomfield on the Green Apartments

West Bloomfield, MI 48324 

1 Bedroom: $788 - $953
2 Bedroom:
$938 - $1078

Grand Oaks Apartments

Grand Blanc, MI 48439 

1 Bedroom: $723
2 Bedroom: $823 - $953
3 Bedroom: $1208

Oakbrooke Apartments

Howell, MI 48843 

1 Bedroom:
$1028 - $1038

2 Bedroom:
$1118 - $1128

3 Bedroom:
$1318 - $1328

Spring Hill Apartments

Shelby Township, MI 48317 

1 Bedroom: $853
2 Bedroom: $878
3 Bedroom: $1113

Pebble Creek Apartments

Shelby Township, MI 48317 

1 Bedroom:
$1003 - $1023

2 Bedroom:
$1098 - $1118

3 Bedroom:
$1313 - $1343Follow GoPromo Apartments: