Clarkston Place Apartments

Clarkston, MI 48346

Apartments Near Clarkston Place Apartments

Bloomfield on the Green Apartments

West Bloomfield, MI 48324 

1 Bedroom: $818 - $983
2 Bedroom:
$968 - $1108

Grand Oaks Apartments

Grand Blanc, MI 48439 

1 Bedroom: $753
2 Bedroom: $853 - $988
3 Bedroom: $1233

Oakbrooke Apartments

Howell, MI 48843 

1 Bedroom:
$1058 - $1068

2 Bedroom:
$1158 - $1168

3 Bedroom:
$1348 - $1358

Spring Hill Apartments

Shelby Township, MI 48317 

1 Bedroom: $863
2 Bedroom: $903
3 Bedroom: $1128

Pebble Creek Apartments

Shelby Township, MI 48317 

1 Bedroom:
$1028 - $1048

2 Bedroom:
$1148 - $1168

3 Bedroom:
$1338 - $1368Follow GoPromo Apartments: